Chính Sách Đổi Trả Hàng

Chính Sách Đổi Trả Hàng

 

 1. Sản phẩm không có lỗi do sản xuất có thể được đổi để lấy sản phẩm mới khác theo nhu cầu của khách hàng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  • Chỉ được đổi trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày mua được ghi tại biên nhận mua hàng;
  • Sản phẩm ban đầu và biên nhận mua hàng cần phải được hoàn trả; và
  • Sản phẩm được đổi phải còn mới, ở nguyên tình trạng ban đầu có đầy đủ nhãn ghi giá, nhãn sản phẩm và nhãn khác (nếu có).
 2. (Hoàn tiền) Sản phẩm không có lỗi sản xuất thì không được trả và hoàn tiền.
 3. (Địa điểm) Sản phẩm chỉ được đổi ở các cửa hàng của domain.com tại Việt Nam. Không nhất thiết phải là cửa hàng nơi mà sản phẩm đã được mua trước đó. Chúng tôi không chấp nhận đổi sản phẩm được gửi qua dịch vụ chuyển phát.
 4. (Sản phẩm được đổi) Chỉ chấp nhận việc đổi sản phẩm lấy sản phẩm khác có cùng giá hoặc giá cao hơn giá mua ban đầu (nếu giá cao hơn thì khách hàng phải trả thêm phần chênh lệch).
 5. aoquangiasi.com không chấp nhận hoàn trả sản phẩm không có lỗi sản xuất nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
  • Sản phẩm đã được mua trước đó hơn 30 ngày;
  • Sản phẩm không có bản gốc của biên nhận mua hàng;
  • Sản phẩm đã bị sửa;
  • Sản phẩm không có đầy đủ nhãn ghi giá, nhãn sản phẩm và nhãn khác;
  • Sản phẩm được bán trong chương trình khuyến mại giảm giá áp dụng cho hàng hóa bị lỗi;
  • Sản phẩm được mua tại cửa hàng ở nước ngoài, không phải từ aoquangiasi.com;
  • Sản phẩm như nội y, quần lót, tất(vớ), các sản phẩm hỗn hợp không được đóng gói; hoặc
  • Sản phẩm ở điều kiện không thể bán được (như bị bẩn, hỏng, đã qua sử dụng, bị rách, bị sửa, hoặc bị giặt(ủi)).
 1. (Trường hợp sản phẩm có lỗi do sản xuất)
  • Sản phẩm có thể được đổi để lấy sản phẩm mới khác hoặc trả để hoàn tiền trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ ngày mua như được ghi tại biên nhận mua hàng nếu sản phẩm đó có lỗi sản xuất. Bản gốc biên nhận mua hàng cần phải được cung cấp. Các điều kiện được áp dụng cho đổi hoặc trả trong trường hợp này sẽ chỉ áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện mới, như ban đầu với đầy đủ nhãn ghi giá, nhãn sản phẩm và nhãn khác. (Chi phí đóng gói và chi phí khác ngoài giá của sản phẩm có thể sẽ không được hoàn tiền.)
 2. aoquangiasi.com có quyền đưa ra quyết định sau cùng về việc đổi, trả và điều chỉnh Chính sách này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần ban hành thông báo.